Stichting Vrienden van de Brugkerk aan de Rijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://vriendenvandebrugkerkaanderijn.nl/stichting-vrienden-van-de-brugkerk/

Bestuur Stichting Vrienden van de Brugkerk aan de Rijn

Het bestuur: Voorzitter : Trienette Meester Secretaris : Bas Vos Penningmeester : Jan Willem Didden Bestuursleden : Albert Dorrestein en Arjen Linstra *Bestuursleden krijgen geen vergoeding.

Aanmeldformulier Vrienden van de Brugkerk aan de Rijn

Stichting Vrienden van de Brugkerk aan de Rijn : Kerklaan 65; 2396 VG Koudekerk aan de Rijn

Stichting Vrienden van de Brugkerk aan de Rijn

Statuten Stichting Vrienden van de Brugkerk aan de Rijn (akte van oprichting)

Gegevens ANBI -Registratie